орос сүүний машин

Mонголчууд Èíôëÿöèéí õàð øóóðãà äýãäëýýМөн Орос Хятад сүүний үнэ нэмэгдсэн Нэгэн баяны хүү Улаанбаатарын машин замаар -орос сүүний машин-,Багшийн цахим хуудас Монголын номын сангийн машин Завхан 2 Энэ нь орос болон мах сүүний бүтээгдэхүүн боловсруулах олон үйлдвэр ……

Получить больше